Strana 1 z 5

Datum narození:

V poli Měsíc vyberte měsíc, ve kterém jste se narodili. Měsíc narození je nutný k vyplnění žádosti nebo ke kontrole stavu vaší žádosti. 

Datum vydání cestovního pasu

V poli Den vyberte den, kdy byl váš pas vydán, jak je uveden ve vašem pasu v poli Datum vydání. K vyplnění žádosti je nutný den, kdy byl pas vydán. 
V poli Měsíc vyberte měsíc, ve kterém byl váš pas vydán, jak je uveden ve vašem pasu v poli Datum vydání. K vyplnění žádosti je potřeba měsíc, ve kterém byl pas vydán. 
V poli Rok vyberte rok, ve kterém byl váš pas vydán, jak je uveden ve vašem pasu v poli Datum vydání. K vyplnění žádosti je potřeba rok, ve kterém byl pas vydán.

Datum vypršení platnosti pasu

V poli den vyberte den, kdy vyprší platnost vašeho pasu, jak je uvedeno ve vašem pasu v poli Datum vypršení platnosti. K vyplnění žádosti je nutný den, kdy končí platnost pasu.
V poli Měsíc vyberte měsíc, ve kterém vyprší platnost vašeho pasu, jak je uveden ve vašem pasu v poli Datum vypršení platnosti. K vyplnění žádosti je potřeba měsíc, ve kterém vyprší platnost pasu.
V poli Rok vyberte rok, ve kterém vyprší platnost vašeho pasu, jak je uveden ve vašem pasu v poli Datum vypršení platnosti. K vyplnění žádosti je potřeba rok, ve kterém končí platnost pasu.