7%

Fyll ut dette søknadsskjemaet for å søke om ESTA for reiser til USA.

Søknadsdokumentene dine vil bli sendt til e-postadressen/telefonnummeret som er oppgitt nedenfor.
Bare last opp et bilde av informasjonsside av passet der du finner denne informasjonen:
  • Familienavn
  • Fornavn
  • Kjønn
  • Fødselsdato
  • Statsborgerskapsland
  • Utstedende land
  • Passnummer
  • Utstedelse Dato
  • Utløpsdato
Den maskinlesbare stripen nederst på siden må være synlig på bildet.
 


SØKERINFORMASJON

Se passet ditt og skriv inn all informasjon i samme format.
I feltet Fornavn (Fornavn) skriver du inn ALLE navn nøyaktig slik de står på passet ditt i Fornavn-feltet. Hvis et andre- eller mellomnavn er inkludert i feltet Fornavn (Fornavn) på passet ditt, må det også inkluderes her. Dette feltet er obligatorisk for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har noe fornavn, skriv inn bokstavene FNU som står for Fornavn ukjent.
I feltet Familienavn skriver du inn ditt etternavn ettersom etternavnet står på passet ditt under feltet Familienavn eller Etternavn. Familienavnet kreves for å fullføre søknaden.
Velg ditt kjønn, enten mann eller kvinne. Kjønn kreves for å fullføre søknaden.

Fødselsdato:

I Dag-feltet velger du dagen du ble født på. Fødselsdagen kreves for å fullføre søknaden eller for å sjekke status på søknaden din.
I feltet Måned velger du måneden du ble født i. Fødselsmåneden kreves for å fullføre søknaden eller for å sjekke status på søknaden din. 
I År-feltet velger du året du ble født i. Fødselsår er nødvendig for å fullføre søknaden og for å sjekke status på søknaden din.
Skriv inn byen, byen, landsbyen eller grenda der du ble født. Byen, byen, landsbyen eller grenda der du ble født er nødvendig for å fullføre søknaden. Hvis du ikke kjenner byen du ble født i, skriv inn UKJENT.
Velg landet du er født i. Landet der du er født kreves for å fylle ut søknaden.
Skriv inn passnummeret ditt slik det står på passet ditt. Passnummeret kan inneholde tall og/eller tegn. Vennligst skille nøye mellom tallet null og bokstaven O. Passnummeret kreves for å fullføre søknaden eller for å sjekke statusen til søknaden din.
Velg statsborgerskapslandet, slik det står på passet ditt. Det kreves statsborgerskap for å fullføre søknaden.
Velg statsborgerskapslandet, slik det står på passet ditt. Passutstedelseslandet kreves for å fullføre søknaden.
Ditt nasjonale ID-nummer finnes kanskje ikke i passet ditt. Skriv inn UKJENT hvis du er usikker. Merk: ? ID-en må samsvare med landet som utstedte passet du bruker for denne ESTA-søknaden. ? Hvis ID-nummeret ikke er oppgitt i passet ditt, kan det finnes på et annet ID-kort. ? Et nasjonalt identifikasjonsnummer kan ha blitt utstedt da du ble født eller når du nådde en viss alder. ? Husk at landet ditt kan være i ferd med å digitalisere det nasjonale identifikasjonsregisteret.

Utstedelsesdato pass

I feltet Dag velger du dagen passet ditt ble utstedt, slik det står på passet ditt under feltet Utstedelsesdato. Dagen passet ble utstedt kreves for å fullføre søknaden. 
I feltet Måned velger du måneden passet ditt ble utstedt i, slik det står på passet under feltet Utstedelsesdato. Måneden passet ble utstedt er nødvendig for å fullføre søknaden. 
I feltet År velger du året passet ditt ble utstedt i, slik det står på passet ditt under feltet Utstedelsesdato. Året passet ble utstedt kreves for å fullføre søknaden.

Utløpsdato pass

I dagfeltet velger du dagen passet ditt utløper, slik det står på passet ditt under feltet Utløpsdato. Dagen passet utløper kreves for å fullføre søknaden.
I feltet Måned velger du måneden passet ditt utløper, slik det står på passet ditt under Utløpsdato-feltet. Måneden passet utløper kreves for å fullføre søknaden.
I feltet År velger du året passet ditt utløper, slik det står på passet under feltet Utløpsdato. Året passet utløper kreves for å fullføre søknaden.

ANNEN BORGERSKAP / NASJONALITET

Hvis Ja, velg først landet, og velg deretter hvordan du fikk statsborgerskapet/nasjonaliteten.
"Forrige" betyr når som helst i fortiden, uten begrensning."
Hvis du aldri har fått utstedt noen av disse dokumentene fra noe annet land, svar "Nei" på dette spørsmålet. Hvis du har fått utstedt ett av disse dokumentene fra et annet land, men du ikke husker passnummeret eller nasjonalt ID-kortnummer og utløpsåret, svar "UKJENT" i passnummerfeltet og fire nuller "0000" i året utløpsfelt.
Angi om du er kjent under andre navn eller aliaser ved å velge ja eller nei. Svar på dette spørsmålet er nødvendig for å fullføre søknaden. Skriv inn opptil 10 andre navn eller aliaser som du er kjent under hvis du valgte "ja" på dette spørsmålet. Det kreves minst én oppføring for å fullføre søknaden.

DIN KONTAKTINFORMASJON

Vennligst skriv inn kontaktinformasjonen din nedenfor.
I feltet Adresselinje skriver du inn nummeret og gaten til posisjonen til hjemmeadressen din. Ikke ta med byen og staten i dette feltet. Adresselinje 1 kreves for å fullføre søknaden.
I By-feltet skriver du inn byen, byen, landsbyen eller grenda. Byen, byen, landsbyen eller grenda er nødvendig for å fullføre søknaden.
I feltet Stat/provins/region skriver du inn staten, provinsen eller regionen. Staten/provinsen/regionen kreves for å fullføre søknaden.
Velg landet i feltet Land. Landet er pålagt å fullføre søknaden.

FORELDRE

Skriv opp foreldrenes navn i boksene nedenfor. Alle søkere må fylle ut denne delen.
I feltet Fornavn (fornavn) skriver du inn forelderens fornavn (fornavn). Ikke ta med mellomnavnet i dette feltet. Fornavnet kreves for å fullføre søknaden. Hvis forelderen din ikke har noe fornavn, eller hvis du ikke kjenner en eller begge foreldrene dine, skriv inn UKJENT.
I feltet Familienavn skriver du inn forelderens etternavn. Familienavnet kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke kjenner én eller begge foreldrene dine, skriv inn UKJENT.
I feltet Fornavn (fornavn) skriver du inn forelderens fornavn (fornavn). Ikke ta med mellomnavnet i dette feltet. Fornavnet kreves for å fullføre søknaden. Hvis forelderen din ikke har noe fornavn, eller hvis du ikke kjenner en eller begge foreldrene dine, skriv inn UKJENT.
I feltet Familienavn skriver du inn forelderens etternavn. Familienavnet kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke kjenner én eller begge foreldrene dine, skriv inn UKJENT.

ANSETTELSESINFORMASJON

Angi om du har en nåværende eller tidligere arbeidsgiver ved å velge ja eller nei. Svar på dette spørsmålet er nødvendig for å fullføre søknaden.
Skriv inn navnet på din nåværende arbeidsgiver (bedriften eller organisasjonen du jobber for). Hvis du ikke er ansatt for øyeblikket, skriv inn navnet på din tidligere arbeidsgiver. Arbeidsgivernavn kreves for å fullføre søknaden. Du kan også skrive inn SELV-, STUDENT, BARN, HJEMMEMAR, BOENDE FORELDER eller andre ord for å beskrive arbeidsstatusen din.
I feltet Adresselinje 1 skriver du inn nummeret og gaten til posisjonen til arbeidsgiveren du oppførte. Ikke ta med byen og staten i dette feltet. Adresselinje 1 kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke kjenner adressen til arbeidsgiveren du oppførte, kan du angi UKJENT.

Hvis du er usikker, skriv: Ukjent

I By-feltet skriver du inn byen, byen, landsbyen eller grenda. Byen, byen, landsbyen eller grenda er nødvendig for å fullføre søknaden. Hvis du ikke kjenner byen kan du skrive inn UKJENT.

Hvis du er usikker, skriv: Ukjent

I feltet Stat/provins/region skriver du inn staten, provinsen eller regionen. Staten/provinsen/regionen kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke kjenner staten/provinsen/regionen kan du skrive inn UKJENT.

Hvis du er usikker, skriv: Ukjent

Velg landet i feltet Land. Landet er pålagt å fullføre søknaden. Du kan også velge UKJENT

ANGI REISEINFORMASJON

Angi om reisen din til USA skjer under transitt til et annet land ved å velge ja eller nei. Svar på dette spørsmålet er nødvendig for å fullføre søknaden.

US KONTAKTINFORMASJON

Kontakten din i USA kan være en venn, slektning eller forretningspartner. Hvis du ikke har en kontakt i USA, vennligst skriv inn navn, adresse og telefonnummer til lokalet der du skal være i USA (for eksempel hotellet). Skriv UKJENT hvis du er usikker.

Hvis du er usikker eller ikke har bestilt reisen ennå: Skriv Ukjent

I feltet Adresselinje 1 skriver du inn nummeret og gaten til adressen til det amerikanske kontaktpunktet. Ikke ta med byen og staten i dette feltet. Adresselinje 1 kreves for å fullføre søknaden. Du kan også skrive inn UKJENT.

Hvis du er usikker eller ikke har bestilt reisen ennå: Skriv Ukjent

I By-feltet skriver du inn byen. Kommunen er pålagt å fullføre søknaden. Du kan også skrive inn UKJENT.

Hvis du er usikker eller ikke har bestilt reisen ennå: Skriv Ukjent

I feltet Tilstand velger du staten. Staten er pålagt å fullføre søknaden. Du kan også velge UKJENT.

Hvis du er usikker eller ikke har bestilt reisen ennå: Skriv Ukjent

Skriv inn telefonnummeret til ditt amerikanske kontaktpunkt. Nummeret kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har et kontaktnummer, kan du angi nuller.

Hvis du er usikker eller ikke har bestilt reisen ennå: Skriv Ukjent

NØD KONTAKTINFORMASJON I ELLER UT AV USA

Skriv inn ditt nødkontaktpunkt som kan være en person i eller utenfor USA, f.eks. et familiemedlem, en venn eller en forretningsforbindelse. I feltet Familienavn skriver du inn nødkontaktens etternavn. Du må fylle ut dette feltet for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har noen nødkontakt, skriv inn UKJENT. Skriv inn ditt nødkontaktpunkt som kan være en person i eller utenfor USA, f.eks. et familiemedlem, en venn eller en forretningsforbindelse. I feltet Fornavn (fornavn) skriver du inn nødkontaktens fornavn. Du må fylle ut dette feltet for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har noen nødkontakt (eller kontakten din har bare ett navn), skriv inn UKJENT.

Hvis du er usikker, skriv: Ukjent

Skriv inn ditt nødkontaktpunkt som kan være en person i eller utenfor USA, f.eks. et familiemedlem, en venn eller en forretningsforbindelse. I feltet Familienavn skriver du inn nødkontaktens etternavn. Du må fylle ut dette feltet for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har noen nødkontakt, skriv inn UKJENT.

Hvis du er usikker, skriv: Ukjent

Skriv inn nødkontaktens e-postadresse. E-postadresse kreves for å fullføre søknaden. Du kan også skrive inn UKJENT.

Hvis du er usikker, skriv: Ukjent

I Landskode-feltet skriver du inn landskoden til nødkontaktens telefonnummer. Landskoden kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har landskode for nødkontakttelefon, kan du angi nuller. I Telefon-feltet skriver du inn nødkontaktens telefonnummer. Telefonnummeret kreves for å fullføre søknaden. Hvis du ikke har et nødnummer, kan du angi nuller.

Hvis du er usikker, skriv: Ukjent

SPØRSMÅL OM KVALIFIKASJON

Kolera Difteri Tuberkulose, smittsom pest Brennkopper Gul feber Viral hemorragisk feber, inkludert ebola, Lassa, Marburg, Krim-Kongo Alvorlige akutte luftveissykdommer som kan overføres til andre personer og som kan forårsake dødelighet.