Spis treści
< Wszystkie tematy
Wydrukować

Czy muszę ubiegać się o zezwolenie ESTA w imieniu moich dzieci?

Elektroniczny system autoryzacji podróży (ESTA) to zautomatyzowany system sprawdzający, czy odwiedzający mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu ruchu bezwizowego (VWP). Program ten umożliwia obywatelom niektórych krajów podróżowanie do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych, biznesowych lub tranzytowych na okres do 90 dni bez konieczności uzyskania wizy.

Jeśli chodzi o dzieci podróżujące w ramach programu VWP, istnieją szczegółowe wytyczne i uwagi dotyczące tego, czy potrzebują one indywidualnego wniosku ESTA.

Wymagania wiekowe dla wniosku ESTA

 1. Kwalifikowalność dzieci i ESTA:
  • Dzieci, niezależnie od wieku, muszą posiadać własny zatwierdzony system ESTA, aby podróżować do Stanów Zjednoczonych, jeśli są one wpisane w paszporcie rodzica lub opiekuna.
  • Każde dziecko, w tym niemowlęta i osoby niepełnoletnie, potrzebuje osobnego wniosku ESTA.
 2. Graniczny wiek dla wniosku o zezwolenie ESTA dla dziecka:
  • Nawet noworodki i niemowlęta, które są wpisane w paszportach rodziców, muszą posiadać osobne zezwolenie ESTA.
  • Nie ma wymogu minimalnego wieku w przypadku indywidualnego wniosku ESTA; wszystkie dzieci, niezależnie od wieku, muszą mieć własne zezwolenie ESTA.

Proces ubiegania się o zezwolenie ESTA dla dzieci

 1. Indywidualna aplikacja:
  • Formularz mogą wypełnić rodzice lub opiekunowie prawni ESTA formularz wniosku w imieniu swoich dzieci.
  • Procedura w przypadku dzieci jest taka sama jak w przypadku dorosłych; jednakże w formularzu wniosku należy podać dane dziecka.
 2. Wymagane informacje:
  • Wypełniając formularz ESTA dla dziecka, opiekunowie muszą podać takie informacje, jak imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, dane paszportowe i inne niezbędne dane osobowe.
 3. Odpowiedzialność rodzicielska:
  • Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za dokładne podanie wszystkich wymaganych informacji we wniosku dziecka o zezwolenie ESTA.
  • Zapewnienie dokładności we wniosku jest kluczowe, ponieważ wszelkie błędy lub rozbieżności mogą prowadzić do komplikacji lub odmowy wjazdu do USA

Rozważania i zalecenia

 1. Czas stosowania:
  • Warto złożyć wniosek ESTA na długo przed planowaną datą podróży, aby zapewnić wystarczający czas na rozpatrzenie sprawy i zaradzić potencjalnym problemom, które mogą się pojawić.
  • Zezwolenia ESTA są zwykle wydawane szybko, ale z różnych powodów mogą wystąpić opóźnienia, dlatego istotne jest planowanie z wyprzedzeniem.
 2. Termin ważności:
  • Zatwierdzona licencja ESTA jest zazwyczaj ważna przez dwa lata lub do daty ważności paszportu podróżnego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
  • Jeżeli ważność paszportu dziecka wygasa przed dwuletnim okresem ważności ESTA, po otrzymaniu przez dziecko nowego paszportu wymagane będzie złożenie nowego wniosku o zezwolenie ESTA.
 3. Aktualizuj zmiany:
  • Jeżeli jakiekolwiek informacje podane we wniosku ESTA dziecka ulegną zmianie (takie jak dane paszportowe lub dane osobowe), konieczna jest aktualizacja ESTA, aby odzwierciedlić te zmiany.
 4. Wjazd z ważnym zezwoleniem ESTA:
  • Posiadanie zatwierdzonego zezwolenia ESTA nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia podejmuje funkcjonariusz Służby Celnej i Ochrony Granic (CBP) w porcie wejścia.
 5. Podróżować samotnie:
  • W przypadku dziecka podróżującego samotnie lub z osobą inną niż rodzic lub opiekun prawny może być wymagana dodatkowa dokumentacja, np. formularz zgody rodzica lub pismo upoważniające.

Wniosek

Podsumowując, jeśli dzieci, niezależnie od wieku, są wpisane w paszportach rodziców i podróżują do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, muszą posiadać własne zatwierdzone zezwolenie ESTA. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za złożenie indywidualnych wniosków ESTA dla swoich dzieci, podanie dokładnych informacji i zapewnienie zgodności ze wszystkimi wymogami ESTA. Planowanie z wyprzedzeniem i przestrzeganie wytycznych dotyczących wniosków o zezwolenie ESTA dla dzieci może ułatwić płynniejszy proces podróży i pomóc uniknąć komplikacji podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Kategorie