Spis treści
< Wszystkie tematy
Wydrukować

Jak długo trwa esta?

Planując wizytę w Stanach Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego (VWP), kluczowe znaczenie ma zrozumienie Elektronicznego Systemu Zezwoleń na Podróż (ESTA) i czasu jego trwania. W tym artykule przyjrzymy się zawiłościom dotyczącym czasu ważności zezwolenia ESTA, czynnikom wpływającym na jego ważność oraz ważnym rozważaniom dla podróżujących za granicę.

Ważne informacje dotyczące czasu walidacji ESTA:

 1. Początkowy okres autoryzacji: Pozwolenie ESTA jest zazwyczaj wydawane na początkowy okres dwóch lat od daty zatwierdzenia. W tym okresie podróżni mogą odbywać wielokrotne podróże do Stanów Zjednoczonych, pod warunkiem że każda wizyta mieści się w 90-dniowym limicie.
 2. Limit 90 dni na wizytę: Chociaż wstępne zezwolenie ESTA jest ważne przez dwa lata, każda indywidualna wizyta w USA nie może przekraczać 90 dni. Przekroczenie dozwolonego okresu może prowadzić do poważnych konsekwencji, wpływających na przyszłe plany podróży i uprawnienia do Programu Ruchu Bezwizowego.
 3. Powiązane z ważnością paszportu: Ważność zezwolenia ESTA jest ściśle powiązana z datą ważności paszportu podróżnego. Jeśli ważność paszportu wygaśnie przed dwuletnim okresem ESTA, zezwolenie również traci ważność. Odnowienie lub aktualizacja paszportu wymaga złożenia kolejnego wniosku ESTA.
 4. Proces odnowienia ESTA: Odnowienie zezwolenia ESTA jest konieczne w przypadku wygaśnięcia początkowego dwuletniego okresu lub w przypadku zmiany danych paszportowych, obywatelstwa, imienia lub płci. Proces odnowienia obejmuje złożenie nowego wniosku za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej ESTA.
 5. Sprawdzanie statusu ESTA: Regularne monitorowanie statusu zezwolenia ESTA jest niezbędne, szczególnie przed planowaniem podróży do USA. Oficjalna strona internetowa ESTA udostępnia przyjazne dla użytkownika narzędzie umożliwiające sprawdzenie ważności zezwolenia, upewnienie się, że jest ono nadal aktywne i odpowiednie na nadchodzącą podróż.
 6. Awaryjne aplikacje ESTA: W przypadku, gdy podróżni muszą odbyć niezaplanowaną wizytę w USA i nie posiadają ważnego zezwolenia ESTA, można złożyć wniosek awaryjny. Zaleca się jednak złożenie wniosku jak najwcześniej, aby zapewnić sobie terminową zgodę przed planowaną datą wyjazdu.

  Wniosek

  Zrozumienie czasu trwania zezwolenia ESTA ma kluczowe znaczenie dla osób podróżujących za granicę do Stanów Zjednoczonych. Mając świadomość początkowego dwuletniego okresu zatwierdzenia, przestrzegając 90-dniowego limitu jednej wizyty i zachowując czujność w zakresie ważności paszportu, podróżni mogą zapewnić płynne i bezproblemowe korzystanie z Programu ruchu bezwizowego. Regularne sprawdzanie i odnawianie zezwolenia ESTA, jeśli zajdzie taka potrzeba, zapewni bezproblemowy proces podróży i pozwoli Ci cieszyć się czasem w USA zgodnie z ustalonymi wytycznymi.

  Kategorie