Innehållsförteckning
< Alla ämnen
Skriva ut

Behöver jag ansöka om ESTA för mina barns räkning?

Electronic System for Travel Authorization (ESTA) är ett automatiserat system som avgör besökarnas behörighet att resa till USA under Visa Waiver Program (VWP). Detta program tillåter medborgare i vissa länder att resa till USA för turism, affärs- eller transitändamål i upp till 90 dagar utan att skaffa visum.

När det gäller barn som reser under VWP finns det specifika riktlinjer och överväganden om huruvida de behöver en individuell ESTA-ansökan eller inte.

Ålderskrav för ESTA-ansökan

 1. Barn och ESTA Behörighet:
  • Barn, oavsett ålder, kräver sin egen godkända ESTA för att resa till USA om de ingår i en förälders eller vårdnadshavares pass.
  • Varje barn, inklusive spädbarn och minderåriga, behöver en separat ESTA-ansökan.
 2. Åldersgräns för barn ESTA-ansökan:
  • Även nyfödda och spädbarn, som finns med på sina föräldrars pass, behöver ha ett separat ESTA-godkännande.
  • Det finns ingen minimiålder för en individuell ESTA-ansökan; alla barn, oavsett ålder, måste ha en egen ESTA.

Processen för att ansöka om ESTA för barn

 1. Individuell ansökan:
  • Föräldrar eller vårdnadshavare kan fylla i ESTA ansökningsformulär för sina barns räkning.
  • Processen för barn är densamma som för vuxna; ansökningsformuläret ska dock fyllas i med barnets uppgifter.
 2. Information krävs:
  • När vårdnadshavare fyller i ESTA-formuläret för ett barn måste vårdnadshavare tillhandahålla information som barnets fullständiga namn, födelsedatum, passuppgifter och annan nödvändig personlig information.
 3. Föräldraansvar:
  • Föräldrar eller vårdnadshavare är ansvariga för att korrekt tillhandahålla all nödvändig information i barnets ESTA-ansökan.
  • Att säkerställa noggrannhet i ansökan är avgörande, eftersom eventuella misstag eller avvikelser kan leda till komplikationer eller nekad inresa till USA

Överväganden och rekommendationer

 1. Tidpunkt för ansökan:
  • Det är lämpligt att ansöka om ESTA i god tid före det avsedda resedatumet för att ge tillräcklig handläggningstid och för att åtgärda eventuella problem som kan uppstå.
  • ESTA-godkännanden beviljas vanligtvis snabbt, men förseningar kan uppstå på grund av olika orsaker, så det är viktigt att planera framåt.
 2. Giltighetsperiod:
  • En godkänd ESTA är i allmänhet giltig i två år eller fram till utgångsdatumet för resenärens pass, beroende på vilket som inträffar först.
  • Om ett barns pass går ut före den tvååriga ESTA-giltighetsperioden kommer en ny ESTA-ansökan att krävas när barnet får ett nytt pass.
 3. Uppdateringsändringar:
  • Skulle någon information som lämnas i barnets ESTA-ansökan ändras (som passuppgifter eller personlig information), är det nödvändigt att uppdatera ESTA för att återspegla dessa ändringar.
 4. Inträde med giltig ESTA:
  • Att ha en godkänd ESTA garanterar inte inträde i USA. Det slutgiltiga beslutet om tillträde fattas av tull- och gränsskyddstjänstemannen (CBP) vid ankomsthamnen.
 5. Att resa ensam:
  • Om ett barn reser ensamt eller tillsammans med någon annan än sin förälder eller vårdnadshavare, kan ytterligare dokumentation, såsom ett formulär för föräldrars samtycke eller ett fullmaktsbrev, krävas.

Slutsats

Sammanfattningsvis, om barn, oavsett ålder, ingår i sina föräldrars pass och reser under Visa Waiver-programmet till USA, måste de ha en egen godkänd ESTA. Föräldrar eller vårdnadshavare är ansvariga för att skicka in individuella ESTA-ansökningar för sina barn, tillhandahålla korrekt information och säkerställa efterlevnad av alla ESTA-krav. Att planera i förväg och följa riktlinjerna för ESTA-ansökningar för barn kan underlätta en smidigare reseprocess och hjälpa till att undvika komplikationer när du besöker USA.

Kategorier