Innehållsförteckning
< Alla ämnen
Skriva ut

Hur länge varar en esta?

När du planerar ett besök till USA under Visa Waiver Program (VWP), är det avgörande att förstå det elektroniska systemet för resetillstånd (ESTA) och dess varaktighet. I den här artikeln kommer vi att utforska krångligheterna i hur länge en ESTA varar, faktorer som påverkar dess giltighet och viktiga överväganden för internationella resenärer.

Important info about ESTA validation time:

 1. Initial auktoriseringsperiod: En ESTA beviljas vanligtvis för en initial period på två år från datumet för godkännandet. Under denna tidsram kan resenärer göra flera resor till USA, så länge som varje besök håller sig till 90-dagarsgränsen.
 2. 90-dagarsgräns per besök: Medan det ursprungliga ESTA-godkännandet är giltigt i två år, får varje enskilt besök i USA inte överstiga 90 dagar. Att överskrida den tillåtna perioden kan leda till allvarliga konsekvenser, vilket påverkar framtida resplaner och kvalificeringen för Visa Waiver-programmet.
 3. Länkat till passets giltighet: Giltigheten för en ESTA är nära kopplad till utgångsdatumet för resenärens pass. Om passet går ut före den tvååriga ESTA-perioden blir även auktorisationen ogiltigt. För att förnya eller uppdatera ditt pass krävs en efterföljande ESTA-ansökan.
 4. ESTA-förnyelseprocess: Att förnya en ESTA är nödvändig när den första tvåårsperioden löper ut eller när det finns ändringar i passuppgifter, medborgarskap, namn eller kön. Förnyelseprocessen innebär att du skickar in en ny ansökan via den officiella ESTA-webbplatsen.
 5. Kontrollera ESTA-status: Det är viktigt att regelbundet övervaka statusen för din ESTA, särskilt innan du planerar en resa till USA. Den officiella ESTA-webbplatsen tillhandahåller ett användarvänligt verktyg för att kontrollera giltigheten av ditt tillstånd, för att säkerställa att det fortfarande är aktivt och lämpligt för din kommande resa.
 6. ESTA-ansökningar för nödsituationer: I de fall då resenärer behöver göra ett oplanerat besök i USA och inte har en befintlig giltig ESTA kan en akutansökan lämnas in. Det är dock lämpligt att ansöka så tidigt som möjligt för att säkerställa ett godkännande i tid före det avsedda avresedatumet.

  Slutsats

  Att förstå varaktigheten av en ESTA är avgörande för internationella resenärer till USA. Genom att vara medveten om den första tvååriga godkännandeperioden, hålla sig till 90-dagarsgränsen per besök och vara vaksam på passets giltighet, kan resenärer säkerställa en smidig och problemfri upplevelse när de använder Visa Waiver-programmet. Att regelbundet kontrollera och förnya din ESTA, om det behövs, kommer att bidra till en sömlös reseprocess, vilket gör att du kan njuta av din tid i USA inom de fastställda riktlinjerna.

  Kategorier