Strona 1 z 5

Data urodzenia:

W polu Miesiąc wybierz miesiąc, w którym się urodziłeś. Miesiąc urodzenia jest wymagany do wypełnienia wniosku lub sprawdzenia statusu wniosku. 

Data wydania paszportu

W polu Dzień wybierz dzień wydania paszportu, tak jak widnieje on w paszporcie pod polem Data wystawienia. Do wypełnienia wniosku wymagany jest dzień wydania paszportu. 
W polu Miesiąc wybierz miesiąc, w którym wydano paszport, tak jak widnieje on w paszporcie pod polem Data wydania. Do wypełnienia wniosku wymagany jest miesiąc, w którym został wydany paszport. 
W polu Rok wybierz rok wydania paszportu, tak jak widnieje on w paszporcie pod polem Data wydania. Do wypełnienia wniosku wymagany jest rok, w którym paszport został wydany.

Paszport z datą ważności

W polu dnia wybierz dzień, w którym paszport traci ważność, tak jak widnieje w paszporcie w polu Data ważności. Do wypełnienia wniosku wymagany jest dzień, w którym paszport traci ważność.
W polu Miesiąc wybierz miesiąc, w którym wygasa ważność paszportu, tak jak widnieje w paszporcie w polu Data ważności. Do wypełnienia wniosku wymagany jest miesiąc, w którym paszport traci ważność.
W polu Rok wybierz rok, w którym wygasa ważność paszportu, tak jak widnieje w paszporcie w polu Data ważności. Do wypełnienia wniosku wymagany jest rok, w którym paszport traci ważność.